21, Jul 2014 0 notes
 1. 28, Jun 2014 0 notes
 2. Kefkot and daddy :( (at Phewcentral Discovery Kids)

  Kefkot and daddy :( (at Phewcentral Discovery Kids)

 3. 28, Jun 2014 0 notes
 4. ;)

  ;)

 5. 28, Jun 2014 0 notes
 6. Di kalakaw kay guarded kaau ang daddy hahaha

  Di kalakaw kay guarded kaau ang daddy hahaha

 7. 12, Jun 2014 0 notes
 8. kefkot and daddy

  kefkot and daddy

 9. 12, Jun 2014 0 notes
 10. jinky and me

  jinky and me

 11. 12, Jun 2014 0 notes
 12. kefkot and me :)

  kefkot and me :)

 13. 12, Jun 2014 0 notes
 14. :)

  :)

 15. 12, May 2014 0 notes
 16. Sleep na ui.

  Sleep na ui.

 17. 12, May 2014 0 notes
 18. Chill

  Chill

Archive Random